Passarel·la de pagaments de la Fira de Mollerussa

Dades de la Fira

Id de la Fira
DNI
Import 15€
Data i hora
Número d'autorització

Sí aquestes són les dades correctes de la seva inscripció, marqui l'opció "Accepto i he llegit les condicions legals" per poder realitzar el pagament.